Aberdin Angus goveda

Aberdin Angus je tipična tovna rasa goveda, jedna je od najzastupljenijih i najcjenjenijih svjetskih pasmina poznata po iznimnoj kavliteti mesa. Nastala u brdovitim predjelima Škotske (pokrajine Aberdeen i Angus), koja se odlikuje siromašnom zemljom, hladnijom klimom tokom većeg dijela godine odakle su se proširila diljem svijeta.

Karakteristike Aberdin Angus

Aberdin Angus je rasa niskog rasta, visina grebena kod krava iznosi od 115 – 125 cm, a kod bikova od 120 – 135 cm. Odlikuje se vrlo razvijenim proporcijama prednjih i zadnjih dijelova tijela. Glava je mala, široka u čelu i bez rogova. Vrat je kratak, širok i mesnat, trup je dug i zaobljen. Noge su kratke, a mišići u predjelu butova dosežu do skočnog zgloba. Kosti nogu su tanke.

Koža i papci su pigmentirani, a tijelo izvornog angusa je crne boje. Međutim, danas postoje drugi sojevi u po­gledu boje, pri čemu preovladava crveni Angus. Masa tijela odraslih krava je 550-600 kg, a bikova 800-950 kg. Utovljeni bikovi mogu težiti više od 1.500 kg. Težina teladi kod telenja iznosi 30-35 kg, a mliječnost je tolika da se može odhraniti tele.Aberdin Angus goveda1

Proizvodne karakteristike Aberdin Angus

Glavne prednosti ove rase su lako teljenje, krave su dobre majke, odlično iskorištavaju pašu, dobro podnose loše klimatske uslove, prije svega niske temperature, dugovječne su i imaju meso koje je jako kvalitetno, nježno, sočno, mramorirano i aromatično uz mali udio potkožnog masnog tkiva.

Grla Aberdin Angus rase imaju proporcionalno tanke kosti, što se odražava na povoljan odnos mesa i kostiju. Randman klanja je 65%, dok u optimalnim tovnim uvjetima prelazi 70%. Bikovi se upotrebljavaju u komercijalnoj proizvodnji za ukrštanje sa mliječnim rasama radi dobijanja teladi koja se odlikuju dobrom tovnom sposobnošću i kvalitetom mesa.agnus

Aberdin Angus rasa goveda služi kao korisna rasna komponenta za stvaranje meleza-krava dvojne materinske osnove sa naglašenom mesnatošću za dojenje teladi po sistemu krava-tele. Krave melezi Aberdin Angus rase imaju odličnu reputaciju u zapatima koji doje telad, tj. koji služe kao materinska osnova za proizvodnju mesa.

Aberdin Angus je svakako jedna od rasa koja je najzahvalnija za držanje u sistemu krava – tele. Izuzetno je pogodna za brdsko planinske predele, koji obiluju pašnjacima. Zahvaljujući svojim dobrim aklimatizacionim osobinama, danas je ova rasa goveda raširena po cijelom svijetu.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*