Arapski konj

arapski konj

Sve priče o pasminama konja, bez obzira gdje se vodile, moguće su samo uz spomen Arapskog konja. On se smatra jednim od najstarijih pasmina najčistije krvi.

Historijat

Konji ove pasmine egzistiraju na Arabijskom poluostrvu više od 4.000 godina, što je dokazano putem analize fosila, kao i crteža pronađenih na stijenama. Ti crteži pokazuju konje slične današnjim Arapskim konjima.

Bediunska plemena sa Arabijskog poluostrva i okolnih područja, vjekovima uzgajaju svoje konje sa fantastičnom pažnjom i ljubavlju, vodeći pri tome računa o održavanju kvaliteta i čistoći pasmine.

Širenje uzgoja pasmine Arapskog konja usko je povezan sa prodorom Arapa i Turaka u djelove Afrike i Europe. U osvojena područja Arapi i Turci su dovodili ove konje, koji su kasnije imali vrlo značajnu ulogu u stvaranju novih pasmina i uopšte u širenju konjske populacije.

Mnoge, danas u svijetu poznate pasmine, kao što su Engleski Čistokrvni konj, Anglo-Arapski, Šegija-Arapski konj, kao i drugi, svoj nastanak i dobre karakteristike duguju Arapskom konju koji je ukrštanjem sa drugim vrstama učestvovao u njihovim formiranjima, kao i većina pasmina u svjetu koje direktno ili indirektno imaju u sebi krvi Arapskog konja.

Brojna kraljevske porodice u Europi, tokom 19-tog vjeka, pokazivale su poseban interes za Arapskog konja, što je rezultiralo osnivanjem štala za uzgoj ove pasmine. Vjerovatno najpoznatija štala te vrste je osnovana u Krebet parku u Engleskoj, gdje je porodica Blant počela prvo sa uvozom, a potom sa uzgojem čistokrvnih Arapskih konja.

Iz ove štale koja je radila sve do 1971. godine brojni uzgajivači iz Engleske, Rusije, Australije, Sjeverne i Južne Amerike nabavljali su čistokrvne Arapske konje koji su im služili za osnivanje vlastitih ergela.

Eksterijer

Po vanskom izgledu Arapski konj se razlikuje od ostalih pasmina i lako ga je prepoznati. Ima malu, vrlo lijepu glavu, konkavnog profila sa krupnim široko postavljenim očima i zavijenim šiljastim ušima. Vrat je blago povijen, čist i vrlo elegantan. Leđa su kratka, a sapi ravne. Rep je visoko postavljen, a u skoku uvijek u lepršavom položaju. Noge Arapskog konja su čiste, vitke, nevjerovatno lijepog izgleda, vrlo čvste i otporne.

Dlaka mu je neobično lijepa, sivkaste, kestenjaste i riđe boje. Snažna pluća i široke nozdrve omogućavaju mu dugotrajan rad i trčanje na duge staze bez ikakvih poteškoća.

Cijelokupna struktura tijela mu je u savršenim proporcijama, a po izdržljivosti je nenadmašan. Vrlo je inteligentan, brzo shvata i uvijek je spreman na izvršavanje komandi.

Karakteristike

Arapski konji su vatreni i neustrašivi, a istovremeno su dobre naravi, tako da uz pravilan trening izvrsno sarađuju sa jahačima. Zbog navdenih karakteristika Arapski konj uživa veliku popularnost u svijetu.

U mnogim zemljama je organizovan uzgoj Arapskog konja u posebnim ergelama, a veliki broj zemalja ima vlastite rodovnike i asocijacije uzgajivača Arapskog konja. Svi rodovnici moraju biti odobreni od Svjetske asocijacije /WAHO/ koja strogo vodi računa o čuvanju pasmine i primjeni selektivnih metoda uzgoja.

Najveći interes za Arapskog konja je izražen u USA, gdje postoji preko 500.000 registriranih jedinki pasmine, što je više nego polovina od ukupnog broja Arapskih konja u cijelom svijetu. Danas u svijetu egzistira više tipova pasmine Arapskog konja, a smatra se da su perzijski i egipatski tip najstariji i da su najljepšeg izgleda.

Bez obzira o kom tipu se radi, Arapski konj demonstrira svoju univerzalnost, pa se koristi za više vrsta natjecateljskih disciplina. Posebno je dobar na utrkama na duge staze gdje zahvaljujući svojoj izdržljivosti i stamenitosti postiže izuzetno dobre rezultate.

Također je izvrstan kao dresurni konj s obzirom na činjenicu da brzo shvata i da ga odlikuju ljepota pokreta i gordo držanje. Uz adekvatan tretman i pravilan trening, skoro da i nema natjecateljske discipline u kojoj Arapski konj nije u stanju postići vrhunske rezultate.

Još da napomenemo da stada u kategoriju lahkih punokrvni konja kojeg krasi inteligentan, vatren i dobroćudan karakter. Porjeklo mu je iz oblasti koje pokrivaju države Sirija, Iran, Irak, Egipat i Saudijska Arabija. Upotrebljava se kao višenamjenski jahaći konj.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*