Bihaćki prevrtač

Golub bihaćki prevrtač

Historija

Postojbina ovog goluba je grad Bihać i šira okolica. Nastao ukrstanjem Sisačkog prevrtača sa Niškim visokoletačom i Vršačkim prevrtačem, a potom i sa Indijskim podnim prevrtačem. Period stvaranja pasmine je 1960-2000 godine. Zvanično priznat standard 2000 godine.

Osnovna pasminska odlika ovog goluba je prevrtanje. Bihaćki prevrtač leti u širokim krugovima i na takav način savladava veliku visinu. Sa velike visine počinje prevrtanje u malim i zbijenim krugovima, brzo i učestalo. Bihaćki prevrtač se prevrće unazad i na rep preko glave. Grla koja se ne prevrću isključuju se iz daljeg uzgoja.

Standard

Opšti izgled: Bihaćki prevrtačGolub je srednjeg rasta, veličine uličnog goluba, lijepe glave sa obaveznom lepezastom kapom na glavi, nosi krila na repu. Snažne je građe ali nije ni krupan ni sitan. Ponosnog držanja, živahan i temperamentan kao prevrtač.

Glava je okrugla sa užim i dužim čelom obavezno sa kapom koja je lepezasta i postavljena od uha do uha. Kapa stoji iznad glave a lepeza je jednake visine od početka do kraja. Od sredine kape po vratu prema leđima postoji grivica.

Oči su prosječne veličine, bijele boje sa crnom zjenicom, kod bijelih i srcastih primjeraka oči su tamne. Očni okviri su naglašeni boje mesa i jednostruki.

Kljun je srednje veličine, deblji u korijenu, pri kraju zaobljen, bijele je boje, a kod obojenih primjeraka kljun je u koleraciji sa noktima. Nosnice su naglašene. Vrat je nešto duži uspravnog držanja. Prsa su široka i mišićava, blago isturena. Leđa su srednje dužine, srednje široka i blago nagnuta nazad prema repu.

Krila su dobro razvijena, dobro prilježu uz tijelo, nošena na repu, malo kraća od repa sa jakim letnim perima. Rep je srednje dužine, uzak bez preloma i slijedi liniju leđa. Ne dodiruje tlo i ima 12 pera. Noge su srednje dužine svijetlo-crvene boje bez perja, dok su nokti u koleraciji sa kljunom. Perje je čvrsto, gusto, dobro prilježe uz tijelo sa naglašenim sjajem.

Jednobojni su: crni, crveni, žuti, plavi, plavo kovani, bijeli, srebrni, vuga i sivi. U svim navedenim bojama odgajaju se srcasti i šareni primjerci.

Bihaćki prevrtač kao pasmina priznat je februara 2000 godine u Bihaću. Komisija koja je odlučivala o priznavanju ove pasmine na prvoj međnarodnoj izložbi u Bihaću dočekalo je oko 300 komada izloženih Bihaćkih prevrtača. Izlagan je po cijeloj Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

 




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*