Burska koza – boer

Burska koza

Burska koza je prva pasmina koza u svijetu selekcionirana za proizvodnju mesa i danas se smatra „najmesnatijom“ pasminom koza u svijetu. Prvi put se pojavila početkom 20. vijeka u Južnoj Africi i nastala je ukrštanjem evropskih i afričkih rasa koza.

Izgled burke koze

Burske koze imaju neke posebne karakteristike koje se razlikuju od drugih kozjih pasmina.

  • Burska koza obično ima prepoznatljivu smeđu glave i vrat sa bijelim trupom. Neka koza također mogu biti potpuno bijele ili smeđe boje. Na dijelovima izloženim suncu (glava, vrat, greben) koža je pigmentirana kao štit od jakih sunčevih zraka.
  • Imaju dugačke, široke viseće uši poput nubijskih koza .
  • Burska koza je dobro prilagođena na različite klimatske uvjete , i nije preterano zahtjevna.
  • Vrlo je otporna na bolesti i prilagodljiva, osobito dobro podnosi visoke temperature i sušu.
  • U usporedbi s ostalim pasminama, burske koze imaju vrhunske majčinske osobine.
  • Odrasle burske koze mogu biti teške od 60 – 90 kilograma, a jarčevi su uglavnom od 100 – 135 kilograma.burska

Proizvodne Karakteristike

Burska koza prepoznatljiva je po visokoj plodnosti, skromnosti i ranozrelosti, a njena najvažnija odlika je brzi rast i izvrsna kakvoća mesa, zbog čega se smatra najpopularnijom pasminom koza za proizvodnju mesa u svijetu. Zbog dobrih reprodukcijskih osobina, oko 7% koza jari 3 jaradi, a oko 50% dvoje. Porodna masa jaradi kreće se od 3,5 – 4,0 kg. Prosječni dnevni prirast iznosi od 200 do 250 g. Pri odbiću tjelesna masa kreće se oko 12 – 14 kg. Jarad ide na klanje s 4 mjeseca i tjelesnom masom od 30 do 35 kg.

Dok je primarna svrha burske koza proizvodnja mesa, osim mesnatosti burska koza se odlikuje kvalitetnom kožom te je tako i koža važan njihov proizvod. Također i mliječnost ove pasmine je zadovoljavajuća, te tako koze proizvode 1,3 do 1,8 l mlijeka dnevno.

U zadnje vrijeme sve veći broj ljudi ih drži kao kućne ljubimce, poznati kao “nježni divovi” zbog svoje veličine i osobnosti, ove poslušne koze odlični su razigrani prijatelji kako sa djecom tako i sa drugim životinjama.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*