Hempšir

Hempšir - svinja

Hempšir je jedna od najstarijih izvornih američkih rasa svinja i jedna od najvažnijih svjetskih rasa. U stvaranju su učestvovale rase iz južne Engleske. Cilj uzgoja je bio stvaranje mesnate rase svinja manjeg formata od do tada poznatih rasa, kao što su polan kina i durok. U tome su uspjeli. Danas je hempšir, baš kao i pijetren, mesnata rasa svinja sa dosta mesnatim partijama, posebno dobrim kareom i butovima.

Svinje su brzo postale popularne zbog svoje jačine, otpornosti, plodnosti i klaoničnim karakteristikama koje su posjedovale. Ove osobine nastavile su da se razvijaju, što je rezultiralo stalni rast potražnje pomenutih svinja.

Fizičke osobine Hempšir svinje

Hempšir je nešto manji od drugih američkih rasa svinja prosječne težine od 250-300 kilograma. Glava je lagana sa skoro ravnim čeonim linijama i malim uzdignutim ušima prema van. Leđna linija je povijena. Kosti nogu su nežne i fine. Ima karakterističnu crnu boju sa bijelim pojasom od ramena koji se nastavlja niz prednje noge.

Iz priploda se isključuju potpuno crna grla, grlo sa pojasom koji ne obuhvata cijelo tijelo, kao i grla koja imaju bijelu boju na glavi (osim vrha njuške) ili na zadnjim nogama iznad skočnog zgloba.

Hempšir

Proizvodne karakteristike

Hempšir je plodna rasa svinja. Krmača prasi u prosjeku od 10 do 12 prasadi dobre konstitucije, težine 1,3-1,4 kg. Prasad za 30 dana dostižu težinu 6-7 kg. Izrazito je mesnata rasa sa dobro razvijenim leđima, ramenima i butovima.

Meso je najkvalitetnije za termičku obradu. Posebno treba ukazati na kvalitet mesa, jer mada je ovo tipična mesnata rasa, koja nije posebno osetljiva na stres pa ni pojava vodnjikavog mesa je praktično nepoznata. Mana mesa je povremena pojava tzv. “hempšir efekta” (naknadni pad pH mesa nakon klanja).
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*