Il de Frans – pasmina ovaca

Il de Frans – pasmina ovaca

Jedan od glavnih mesnih pasmina, Il de Frans je ovaca s vrlo visokim svojstvima, ovca sa najboljim nivoom genetske garancije u svjetu koji je pokazao svoju sposobnost da se prilagodi svim uzgojnim uslovima i područjima s vrlo raznolikim klimatskim uvjetima.

Historija

Il de Frans ovce (Ile De France) potiču iz francuskog regiona Ile-de-Frans, blizu Pariza. il de Frans ovce  je razvijena na francuskom veterinarskom fakultetu 1830-ih godina, ukrštanjem Rambuje ovaca (Rambouillet; odgajane uglavnom zbog vune) sa ovnovima rase Dišlej Ličester (Dishley Leicester; mesnata rasa poreklom iz Engleske), a prvobitno je poznata kao Dišlej Merino (Dishley Merino). To je jedna od najpopularnijih rasa u Francuskoj.

Ova rasa ovaca pristuna je širom Evrope i svijeta, uključujući i našu zemlju, a naročito poslije Drugog svjetskog rata. Il de Frans koristi se za ukrštanje sa domaćim populacijama.

Izgled Il de Frans ovce

Il de Frans ovce su velikog formata, teške i ranostasne. Imaju široku glavu, izbočene očne duplje. Ovce i ovnovi su šuti. Uši su velike, horizontalne i nikada ne padaju. Vrat je kratak i vrlo muskulozan. Naročito su naglašene širine leđa, sapi i butova, koji su zaobljeni i čija se masa spušta sve do skočnih zglobova.

Noge su srednje visine i čvrsto građene. Cijelo tjelo je obraslo bjelom vunom, osim nogu i ušiju koje su obrasle bjelom dlakom.

Proizvodne karakteristike

Rasa je specijalizovana za proizvodnju mesa. Rasa je ranostasna i veoma plodna. Ima veoma izražena reproduktivna svojstva, pa se estrus javlja tokom cijele godine. U pripust ulazi sa 12 meseci. Ukoliko se gaji u odgovarajućim uslovima od 100 ovaca se u prosjeku dobije 160-170 jagnjadi.

Jagnjad se rađa sa tjelesnom masom od 4 do 5 kg, a ostvaruju dnevni prirast od preko 300 g. Sa 90 dana uzrasta postižu tjelesnu masu od 30-35 kg. Odrasle ovce imaju masu od 70 do 90 kg, a ovnovi 110-150 kg. Prinos vune, koja je dobrog kvaliteta – sortiment AB, u proseku iznosi 4-5 kg kod ovaca, te 7-8 kg kod ovnova. Dužina vlakna je oko 8 cm, a finoća 23-27 mikrona. Runo je zatvoreno, a vuna je ujednačena i ravna.

Il de frans preporučuje se radi ukrštanja lokalnih populacija u cilju povećanja prirasta i veće proizvodnje kvalitetnog jagnjećeg mesa. Takođe, il de frans može se gajiti i u čistoj rasi, jer ima dobru moć adaptacije u novim uslovima sredine.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*