Radovi u pčelinjaku – Mart

Radovi u pčelinjaku oktobar

U martu prije ili kasnije dolazi do otopljenja, a samim tim i aktivnost pčela se povećava tako da se tad može izvršiti detaljniji pregled pčelinjeg društva, (pregled vršiti u najtoplijem dijelu sunčanog dana (15-18 C). Mart je mjesec veoma bitan za razvoj pčelinjih društava pa se mora posebno obratiti pažnja na vrstu i dinamiku poslova na pčelinjaku u ovom periodu.

Ti radovi obuhvataju slijedeće :

Vrši se zamjena podnice i čišćenje uginulih pčela i zimskog otpada, a ubuđale i eventualno zakrivljene okvire zamjeniti novima. Na okvirima ne bi smjelo biti nikakvih mrlja te ukoliko ih ima zaključujemo da je ta zajednica prezimila na nekvalitetnoj hrani i u neprikladnim uvjetima. Okvire sa starim saćem zamijenimo sa novim okvirima koje će pčele doraditi čime preventivno sprječavamo neke od bolesti pčela te utječemo na zdravstvenu ispravnost proizvoda.

Pregled rezerve hrane, početkom marta zaliha hrane je jako bitna upravo zbog što se u tom mjesecu izliježu prve brojnije generacije pčela koje će nam kasnije unijeti u košnicu određene količine pčelinjih proizvoda. Pčelama se pored pogača može davati i voćni sirup zbog povećanih potreba za šećerom i vodom. Potrebno je obezbijediti čistu vodu u neposrednoj blizini pčalinjaka da bi se mlade pčele navikle na uzimanje vode.

Odrediti jačinu pčelinjeg društva i postojanje matice u društvu, za ustanovljavanje prisustva matice dovoljno je ako u košnici vidimo radiličko leglo. Slabe zajednice se spajaju sa jačim. Pčelinjim društvima bez matice dodati rezervnu ili ih spojiti sa jačim,vodeći računa da su zajednice zdrave i sposobne za daljno širenje.

Prije unosa polena i nektara potrebno je tretirati društvo na uzročnika varoe (Varroa destructor) ukoliko se desilo da je koja prezimila u košnici. Neka ispitivanja su pokazala da je prva generacija varoa u proljeće manje plodna i da se bez obzira na rano proljetno leglo ipak više zadržava na pčelama, pa u koliko testom utvrdimo da je zimu preživio prevelik broj varoa onda ćemo svakako morati obaviti i jedno proljetno tretiranje protiv ovog nametnika.

Priprema i intezivan razvoj pčelinjih društava treba da počne šest sedmica prije početka glavne paše. Glavni preduslov i garancija uspjeha je velika rezerva hrane u košnicama i mlade matice koje potiču iz prethodne sezone.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*