Preporuke uzgajivačima koza za suzbijanje – AEK

Caprine Arthritis Encephalitis Virus -CAEV

Koze, kao i ljudi, podložne su virusima različitih vrsta. Jedan od najgorih virusa koji mogu ugroziti vaše koze je virus artritisa i encefalitisa koza (Caprine Arthritis Encephalitis Virus -CAEV). Manifestuje se u dva najčešća oblika bolesti: artritis, koji je obično u obliku otečenih koljena i encefalitis, koji se pojavljuje kao neurološki problem. CAEV također može izazvati hronični mastitis, pneumoniju i gubitak tjelesne mase. U većini slučajeva, koze nemaju nikakvih simptoma, ali su i dalje nosioci.

Virus AEK se najčešće nalazi u kolostrumu, mlijeku i krvi koza. Koza koja žive sa zaraženom kozom takođe može oboljeti od AEK. AEK je trenutno neizlječiv, ali nije prenosiv na ljude. Ako imate kozu sa AEK, morate je držat izolovanu od drugih koza koje su AEK negativne..

Da biste spriječili AEK u vašem stadu, znajte od koga uzimate svoje koze i insistirajte da se svaka nova koza testira na virus AEK. Testirajte vaše koze na AEK prve godine nakon što ste ih dobili. Ako ostaju na vašoj farmi nastavite da ih testirate jednom godišnje.

Ako imate AEK –pozitivne koze, koje doje jarad, preduzmite slijedeće

  • Čim se jare rodi, stavite ga u posebnu kutiju i uklonite ga od svoje majke.
  • Operite jare blagim sapunom i vodom, isperite i osušite.
  • Obrišite jare sa peškirom,te osigurajte da se ne ohladi.
  • Stavite jare u područje odvojeno od svoje majke ili drugih koza koje su AEK-pozitivne.
  • Možete držati odvojeno i više jarića na istom području dokle god imate AEK-pozitivne koze.
  • Uhvatite jare u prvih pola sata, ili što je prije moguće.
  • Ako imate kolostrum koji je tretiran toplotom ili je od koze koja je poznata kao AEK-negativna ili kolostrum od krave koja je zdrava, dajte jaretu toplog mlijeka u boci. Ako nemate bezbjedan kolostrum, mlijeko pomuzite od koze majke, toplotno tretirajte i dajte jaretu što je prije moguće.
  • Za toplotno tretiranje kolostruma, zagrijte ga između 56 -60 C i držite na toj temperaturi 1 sat. Uvjerite se da temperatura ne prelazi 60 C, ili će se kolostrum previše zagrijati. Dobar metod je sipati zagrijan kolostrumu topli metalni termos, staviti termos u vodeno kupatilo i nadgledati temperaturu vode.
  • Poslije prvog hranjenja, hranite jarad samo pasterizovanim kozjim, kravljim ili ovčijim mlijekom ili mlijekom od koze koja je poznata kao AEK-negativna.
  • Testirajte jarad na AEK virus počevši od šest mjeseci starosti i odvojite svako jare koje je AEK pozitivno od AEK – negativnih koza.

UZGAJAJTE SAMO AEK – NEGATIVNE KOZE
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*