Kako prepoznati mastitis zapaljenje vimena kod koza

mastitis-zapaljenje vimena kod koza

Mastitis je ozbiljan zdravstveni problem. Ukoliko se ne prepozna rano i tretira na odgovarajući način može da nanese trajnu štetu po zdravstveno stanje koze, njene proizvodne karakteristike, a može da dovede i do smrti životinje.

Šta je mastitis?

Mastitis je upalno oboljenje mliječne žlijezde i mliječnih kanala i dovodi do promene kvaliteta i smanjenjenja proizvodnje mlijeka. Osim bakterija, na razvoj ove bolesti utječu i greške u ishrani koza i higijeni mužnje.

Šta prouzrokuje mastitis kod koza?

  • Loši uslovi smeštaja u kozarniku, npr. hladnoća, promaja, visoka vlažnost vazduha;
  • Nepovoljni higijenski uslovi, kao što su nezadovoljavajući nivo čistoće, prljava prostirka;
  • Grupni način držanja, kao i zajednička ispaša;
  • Promjene u načinu ishrane, tj. neujednačeni i siromašni obroci;
  • Neredovna, nepotpuna, nehigijenska i gruba muža koja izaziva mehanička oštećenja sisa i vimena;
  • Neispravni i nečisti aparati za mužnju;
  • Smanjena otpornost organizma grla.

Kako se oboljenje javlja?

Mastitis se kod koza javlja kao oštri, tj. akutni, i blagi, tj. hronični mastitis. Kada je akutni mastitis u pitanju, oboljenje vimena obično nastupa naglo, a oboljeli dio postaje uvećan, kao i bolan na dodir. Ponekad se javlja i povišena tjelesna temperatura, pri čemu se smanjuje apetit. Oboljele koze stoje raširenih nogu, a podižu ih oprezno, češće zaostaju za stadom, a slabije uzimaju hranu.

Kada nastupi mastitis kod koza u hroničnom obliku, bolest postepeno zahvata unutrašnji dio vimena i traje neprimetno i po nekoliko meseci. Ukoliko primjetite prve sumnjive simptome, kontaktirajte veterinara, a mlijeko pošaljite na ispitivanje kako bi se ustanovila vrsta, kao i oblik oboljenja. Imajte na umu da kozje mlijeko može da bude normalno po izgledu, čak i kada se u vimenu nalaze teške inflamatorne promene.

Kod koza koje nisu u laktaciji, javlja se oštri oblik mastitisa, a kod koza koje su u laktaciji, može doći do blagog mastitisa.

Candida albicans kod koza izaziva akutni puruletni mastitis. Ovaj vid mastitisa kasnije prelazi u hronični. Koze su osjetljive na Streptococcus agaloctiae, a mastitis izazvan ovim putem prenosi se sa inficiranog vimena jedne koze na kožu vimena druge koze najčešće aparatima za mužnju, peškirima za pranje, kao i drugim materijalima.

Kod koza se javlja i akutni parenhimatozni mastitis, najčešće uzrokovan patogenim stafilokokama ili Escherichia coli. U tom slučaju, najčešće oboljeva samo jedna polovina vimena, a dolazi do jakog naticanja. Zbog tromboze krvnih sudova, zahvaćena polovina često pomodri, a pojavljuju se i znaci nekroze.

Da bi se postavila odgovarajuća dijagnoza, klinički pregled vimena koza od velikog je značaja. Spušteno i loše vezano vime kod koza, kao i nepravilan oblik vrha sisa mogu biti preduslovi za pojavu mastitisa.

Kako suzbiti mastitis kod koza?

Prilikom suzbijanja mastitisa, trebalo bi voditi računa da se uzročnik bolesti ne unese u stado. Drugim riječima, prije uvođenja koza u stado obavite detaljan pregled zdravstvenog stanja grla. Takođe od velikog značaja je i vakcinacija stajskim vakcinama.

Naročitu pažnju usmjerite ka higijeni staja za vrijeme jarenja, kao i dok jarad sisa. Prostirka u kozarniku bi trebalo da bude čista i suha.

Često menjanje pašnjaka i izdvajanje obolelih grla može biti od koristi prilikom kontrole širenja bolesti.

Prije mužnje, vime i sise uprljane blatom ili fecesom operite vodom u koju se može dodati i sredstvo za dezinfekciju, npr. jod. Nakon toga, osušite vime i sise papirnim ubrusima. Ne upotrebljavajte istu tkaninu prilikom sušenja jer se ovako može preneti infekcija čak i ako se tkanina potapa u rastvor između upotrebe.

Kada se uoči bolest neophodno je oboljele koze izdvojiti iz stada, kao i očistiti i dezinfikovati staju. Preporučuje se odvajanje slabijih blizanaca i njihovo napajanje vještačkim putem. Snažniju jarad početi prihranjivati sjenom, a naročito prije povratka koza sa paše.

U liječenju mastitisa kod koza primenjuju se antibiotici. Streptomicin i antibiotici širokog spektra djelovanja mogu biti efikasni.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*