Prirodna inkubacija jaja

kokoši

Kada se skupi određeni broj jaja pristupamo nasađivanju kvočki. Ako su neke kokoši prije prokvocale, ne treba im dati da sjede na pravim jajima, već im podmetnuti manje vrijedna jaja (sitnija ili prevelika).

Ako na farmi imamo više kvočki, potrebno ih je sve pokušati nasaditi u približno isto vrijeme (dan-dva), kako bismo imali i valjenje u isto vrijeme, a time i lakši odgoj mladih pilića. Takvim postupkom nastavljamo u iduća dva do tri dana. Do kada bi većina kokoši trebala ostati sjediti u gnijezdu i nakon otkrivanja. Tada uklanjamo lažna jaja i sve kokoši (i one koje su prije same prokvocale) nasadimo s po 12 do 15 jaja. Tokom sjedenja na jajima kokošima trebamo svakodnevno osigurati svježu vodu i hranu, te kontrolirati gnijezda radi uklanjanja eventualno razbijenih jaja.

Sve kokoši koje nisu prokvocale do trenutka kada sakupimo dovoljan broj jaja treba na to pokušati prisiliti na slijedeci način. U peradnjaku stvoriti polumrak kokošima te osigurati odvojen (intiman) smještaj u gnijezdu. Poklopiti ih s košarama ili drugim napravama koje im onemogućuju izlazak iz gnijezda, a da se ne uguše. U gnijezda prije toga treba staviti nekoliko lažnih jaja. Prvi dan nakon što kokoši zatvorimo u gnijezda ne puštamo van, dakle taj dan ne piju niti ne jedu. Drugi dan ih puštamo da jedu i piju iz hranilica i pojilica koje su smještene uz gnijezda u dva navrata po pola sata.

Umjetna inkubacija

Umjetna inkubacija s obzirom na smještaj jaja,inkubatore dijelimo na jednoslojne i višeslojne. U jednoslojnima se jaja nalaze u jednom sloju (razini). To su uglavnom inkubatori maloga kapaciteta do stotinjak jaja. Koriste za proizvodnju jednodnevnog podmlatka peradi na obiteljskim farmama. Višeslojni inkubatori imaju ugrađene ladice u dva ili više slojeva. Kapacitet im se kreće od nekoliko stotina do više stotina hiljada jaja. Jaja se u inkubatore mogu smjestiti u dva osnovna položaja, i to položeni ili ležeći položaj, te kosi, odnosno uspravni položaj u odnosu na dulju os jajeta.

U malih, jednoslojnih inkubatora jaja se stavljaju u ladicu u ležećem položaju, odnosno na jednak način kao što su jaja smještena ispod kvočke. Tim položajem uvjetovano je i okretanje jaja tijekom inkubacije, i ono se obavlja uglavnom na dva načina. Jedan način je ručno pojedinačno okretanje jajeta za 180° oko horizontalne (dulje) osi, ili se jaja okreću pomoću valjaka na koje su položena, pomicanjem cijele ladice. U ovakvim inkubatorima jaja ostaju na istom mjestu cijeli tijek inkubacije, pa se tu vale i pilići.

Kod svih drugih inkubatora jaja se stavljaju u ladice s perforiranim dnom s točno dimenzioniranim rupama za svako jaje ili u ladice sa žlijebovima. Kod stavljanja jajeta u te rupe obavezno treba tupi kraj (tamo gdje je zračna komorica) okrenuti prema gore.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*