Radovi na pčelinjaku Januar

Radovi na pčelinjaku Januar

U zavisnosti od toga da li su nam pčelinja društva u toku januara jača ili slabija, na pčelinjaku postoje određeni poslovi koji su direktno vezani za uspješno pčelarenje.

U toku januara matica može da počne sa polaganjem jaja u ćelije saća, što dovodi po povećanja potrošnje hrane (od 20% – 30%), jer pčele počinju intenzivnije da hrane maticu i njeguju leglo. Zapravo, sve veća količina legla u toku januara i sve veća potrošnja hrane zbog njegovanja legla i održavanja temperature u centru legla, da bi ga sačuvala od hladnoće, utiče na sve veću vlažnost u pčelinjem društvu, koja podstiče maticu na intenzivnije polaganje jaja, a to, opet, uslovljava veću potrošnju hrane i tako u krug.

Ukoliko u toku januara bude više toplih dana i leglo se razvije u većem obimu, može ponestati hrane, naročito kod slabijih i loše pripremljenih zajednica za prezimljavanje.

Januarski radovi na pčelinjaku

Razvoj pčelinjih društava u većem obimu tokom januara nije poželjan. Ako se leglo razvije, a naglo zahladi, što je kod nas česta pojava, pčele radilice nisu u stanju da pokriju cijelu površinu legla, odnosno da ga u potrebnoj mjeri zagriju, pa može da propadne.

Da bi se to spriječilo postepeno skidamo utopljavajući materijal da u košnici ne bude toliko toplo, odnosno da se košnica malo rashladi. U tom slučaju matica ce prestati ili usporiti sa polaganjem jaja, što zavisi od toga, koliko smo unutrašnjost košnice rashladili. Zato sa skidanjem utopljavajućem materijala treba biti oprezan, jer nepoželjnu toplotu u košnici možemo regulistati povećavanjem uređaja za ventilaciju.

Međutim, ukoliko u januaru ne bude toplih dana već temperatura stalno bude ispod nule, onda u pčelinjem društvu ne nastaju značajne promjene, pa su radovi za mjesec januar skoro isti kao i radovi na pčelinjaku za mjesec decembar.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*