Radovi u pčelinjaku – August

Radovi-pčelinjaku

August je mjesec početka i kraja pčelarske sezone. Glavni zadatak pčelara u augustu je priprema pčelinjih društava za prezimljavanje. U ovom mjesecu na pčelinjaku se obavljaju slijedeći poslovi :

Obezbjeđivanje vode za pčele

Prije početka bilo kakvog rada oko košnica proverite higijenske pojilice. Svježa, čista voda je preduslov da imamo zdrave pčele. Nažalost, pčelari uvijek misle o hrani, ali zaboravljamo da je žeđ pčelama mnogo opasnija od gladi.

Borba protiv varoe i drugih nametnika

Već od polovine jula, zavisno od pašnih uslova, matice u većini društava prestaju da zaležu trutovsko leglo. U tim uslovima u košnici varoa prelazi u radiličko leglo gde se umnožava i tako reprodukuje novu generaciju dugovječnih zimskih varoa. Ako znamo da je varoa vrlo često prenosnik i raznih virusa tada možemo govoriti i o padu imuniteta pčela, što će uzrokovati i pojavu raznih drugih bolesti odraslih pčela i pčelinjeg legla.

Da do ovakvog stanja u pčelinjem društvu nebi dolazilo, potrebno je odmah po odstranjivanju medišnih tijela pristupiti tretiranju društava sa ciljem da se što veći broj varoe odstrani.  Svaki pčelar se sa ovim problemom bori na svoj način, koji je za njega najbolji, najlakši i najefikasniji.

U augustu se na pčelinjaku u značajnoj mjeri pojavljuju osice i stršljenovi, koji mogu da naprave veliku štetu. Zbog najezde osa i stršljenova obavezno postaviti zamke za iste.

Spajanje društava i zamjena matica

Spajanje slabih društava, odnosno društava sa nedovoljnim brojem pčela radilica, također je jedan od bitnih radnji koje treba izvršiti u ovom mjesecu.

Ako se ima u vidu da zdrava i mlada matica u augustu i septembru položi ukupno 15000-20000 jaja, iz kojih će se izvesti isto toliko pčela, i da je taj broj pčela možda dovoljan da društvo nekako prezimi, ali nikako dovoljan da se od takvog društva očekuju visoki prinosi, onda pčelar mora da preduzme određene mjere radi ojačavanja pčelinjih društava. Slabija pčelinja društva koja do kraja augusta ne pokažu svoje kvalitete treba spojiti sa srednje jakim društvima .

Da bismo kvalitetno zazimili društvo, u njemu treba biti oko 25- 30 hiljada pčela. Kvaliteta i brojnost zajednice ovisi prvenstveno o matici. U augustu se treba odlučiti da li je dosadašnja matica prestara ili bolesna, te je u tom slučaju zamijeniti. Ako kroz zimu u zajednici ostane stara matica, u proljeće će se društvo sporije razvijati.

Vađenje meda medljikovca iz košnice

Neki će pčelari izvrcati eventualne viškove meda jer bi oni mogli ometati formiranje zimskog klupka zbog nedostatka prostora. Ako je višak meda u košnici samo neznatan, bolje ga je ostaviti pčelama za zimsku zalihu.

U slučaju da je u saću med medljikovac potrebno ga je izvrcati jer će uslijed pojave nozemoze uzrokovati više problema, medljikovac oštećuje peritrofnu membranu i olakša­va prodor uzročnika nozemoze u stanice crijeva.

Obezbjeđivanje potrebne količine hrane

Pošto je u augustu slab unos nektara, ili ga uopšte nema, moramo vršiti prihranjivanje pčelinjih društava, odnosno izvođenje što većeg broja mladih pčela, jer je to praktično najvažniji posao na pčelinjaku u ovom periodu. Prihranu vršimo na dva načina; postavljanjem punih ramova meda ili prihranom šećernim sirupom.

Pri prihranjivanju voditi računa da se ne izazove grabež, prihranjivati pred veče, ali je moguće i rano ujutru ili dva puta dnevno ako nema opasnosti od grabeži.

Ono na šta treba obratiti posebnu pažnju je da se prihranjivanje radi dopuna zalihe ne vrši dok se u košnici ne postavi konačan raspored ramova na kojima će pčele zimovati. Takođe, društvo je potrebno suziti na onoliko ramova koliko zaposjeda, jer će se tako lakše prihraniti a i  hrana će biti bolje raspoređena.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*