Romanovska rasa ovaca

Romanovska ovca

Romanovska ovca dolaze iz doline Volge sjeverozapadno od Moskve, spada u skupinu ovaca kombinovanih proizvodnih sposobnosti i jedna je od najplodnijih rasa ovaca u svijetu. Najvažnija karakteristika romanovske rase je veoma velika plodnost. Od 100 ovaca dobija se u prosjeku 200-240 janjadi, a ukoliko je janjenje dva puta godišnje od 100 ovaca dobija se i do 350 janjadi.

Izgled romanovske ovce

Glava romanovske ovaca je mala i šiljata, u tjemenom dijelu zaobljena i bez rogova, potpuno crna ili se uzduž čela pa sve do nosa u pojedinih grla pruža karakteristična bijela pruga. U ovnova je glava nešto kraća i šira. Oči su velike i pravilne, uši uspravne i pokretne.

Ovnovi imaju duži i uži vrat pokriven crnom dlakom. Tijelo romanovske ovce srednje je razvijeno, čvrsto,
zaobljenih rebara i skladno građeno. Leđa su srednje duga, ravna, prekrivena kratkom dlakom. Noge su kratke, prekrivene, kao i trbuh, kratkom, crnom dlakom. Rep je kratak, karakterističnog zašiljenog završetka. Prosječna tjelesna masa ovaca iznosi oko 50 kg, a ovnova oko 80 kg.

Proizvodne karakteristike romanovske ovce

Najvažnija karakteristika ove rase jeste janjenje velikog broja janjadi i kvaliteta mesa, koje je cjenjeno  zbog odličnog ukusa, sočnosti i odsustva specifičnog mirisa. Radman mesa kod odrasle ovce iznosi oko 55%, a količina vune koja se dobija kod odrasle ovce iznosi oko 1,5 kilograma, a kod ovna od 2 do 3 kilograma.

Romanovske ovce također imaju i izraženu policikličnost, što znači da uz odgovarajuću ishranu moguća je reprodukcija na svakih šest meseci. U jednoj godini se od jedne ovce svakih šest meseci dobija se u prosjeku od četri do pet janjadi.

Težina janjadi kreće se od 2 do 4  kilograma u zavisnosti od predispozicija majke, oca, veličine legla i nivoa ishrane, i za period od 90 dana janjci mogu dostići težinu od 25 kilograma. Ova rasa je veoma mliječna, odgoj janjadi traje oko 100 dana, a za taj period ovca proizvede od 100 do 150 litara mlijeka.

Romanovska ovca dostiže polnu zrelost veoma rano, sa 4-5 mjeseci starosti, ali ne i biološku-fiziološku zrelost da bi se eksploatisala za reprodukciju. Prvo parenje ili pripust se preporučuje kada ženka ima 10-12 meseci ili 35-40 kilograma, a mužjak ne treba da bude mlađi od 12 meseci.

Pored svih činjenica ova rasa ima izraženu otpornost prema bolestima, pa tako rijetko dolazi do zapaljenja vimena kod ovce, bolesti papaka i skoro da nema jalovih ovaca. Grla ove rase su jako otporna, bez posebnih zahteva prema ishrani i smještaju i jako je otporna na vremenske uslove.
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*