Bigl (Beagle)

07/03/2018 Enis 0

Iako čini se da nema pouzdane dokumentacije o ranoj dobi Bigla, postoje zapisi o psima slične veličine  koji su korišteni za lov na zečeve, lisice […]