Burska koza

Burska koza – boer

30/08/2018 Enis 0

Burska koza je prva pasmina koza u svijetu selekcionirana za proizvodnju mesa i danas se smatra „najmesnatijom“ pasminom koza u svijetu. Prvi put se pojavila početkom […]