Golub bihaćki prevrtač

Bihaćki prevrtač

04/03/2018 Enis 0

Historija Postojbina ovog goluba je grad Bihać i šira okolica. Nastao ukrstanjem Sisačkog prevrtača sa Niškim visokoletačom i Vršačkim prevrtačem, a potom i sa Indijskim […]