Radovi-pčelinjaku

Radovi u pčelinjaku – Juni

01/06/2018 Enis 0

U junu se na pčelinjaku obavljaju tri velike grupe poslova: vrca bagremov med, umnožavaju društva i vrši priprema za korištenje ljetnjih paša, lipa, livada i […]