Sanska koza

Sanska koza (Saanska koza)

25/02/2018 Enis 1

Sanska koza jedna je od najznačajnijih pasmina koza bijele dlake. Nastala je u području rijeke Saane u Švicarskoj odakle se raširila po cijelom svijetu. Ova […]