Tuke

Vodić za odabir i uzgoj tuka

13/02/2018 Enis 0

Tuke mogu biti zabavne, profitabilan dodatak maloj farmi ili domaćinstvu. One se obično uzgajaju za meso, koje sadrži veliki procenat bjelančevina, prosječno 30 – 34%. Takođe, sadrži […]