Tov svinja za vlastite potrebe

svinja

Kada je riječ o tovu za vlasite potrebe, a radi se o situacijama kada se tovi jedna do dvije životinje, za tov se uglavnom odabiru mlada grla, starosti 3-4 mjeseca i težine 30-40 kg, plemenitijih pasmina. Tov traje 6-8 mjeseci dok svinje ne dosegnu težinu od 90-100 kg. Tovi se i dulje (do 12 mjeseci), međutim tada će to rezultirati u težini od cca 120 kg i mesa povećane masnoće.

Hranidba svinja

Kada se postavi pitanje koliko puta na dan svinjama treba dati hranu – tu se mišljenja razilaze. Neki tvrde da to mora biti dva puta na dan, dok drugi tvrde da to treba biti i četiri puta na dan. Ako svinju uzgajamo za vlastite potrebe, biti će optimalno davati hranu dva puta na dan, u jutro između 6-9 sati i popodne od 15-18 sati. Eventualno tri puta s time da se vrijeme hranjenja pomiče ovisno o okolnoj temperaturi. Za vrućeg vremena prvo hranjenje će biti ranije dok će drugo biti kasnije.

Ukoliko držite krmaču, treba znati da krmači koja doji treba osigurati hranu četiri puta na dan, a dok će suprasnim krmačama bi i jednom na dan bilo dovoljno.

Čime hraniti svinje?

Troškovi hranidbe svinja relativno visoki. Zbog toga se tradicionalno, u kasnijim fazama uzgoja, kombinira vlastita hrana (kukuruz ili druge žitarice, ostaci hrane iz kućanstva, zelena masa) s gotovom pripremljenom hranom koja se razlikuje prema fazama uzgoja.

Krmene smjese

Tvornica stočne hrane ima u ponudi veliki izbor gotove hrane za svinje, u potpunosti prilagođene fazama ugoja (uzrastu):

 • PREDSTARTER – mliječni nadomjestak za hranidbu odojaka do 21 dan starosti. Veliki udio bjelančevina i mlijeka. Velika važnost ove krmne smjese je u tome što osim nutritivne ima i prilagodbenu ulogu (prilagodba probavnog sustava krmivima koja će slijediti u kasnijim fazama hranidbe).
 • STARTER ZA PRASAD S 22%– smjesa je namjenjena prasadi do 10 kg tjelesne težine i koristi se kod ranog odbijanja .
 • STARTER ZA PRASAD 19%- smjesa je namjenjena kasno odbitoj prasadi od 10 – 20 kg tjelesne težine .
 • GROVER ZA PRASAD 17%- smjesa je namjenjena za tovnu ili uzgojnu prasad od 20 – 30 kg tjelesne težine.
 • BEK – 1 16%- potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih svinja i svinja u uzgoju (nazimadi) do 60 kg tjelesne težine. Za mokre sisteme hranidbe koristiti isključivo brašnastu smjesu.
 • BEK – 2 14%- potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih svinja i svinja za uzgoj iznad 60 kg tjelesne težine.
 • SMJESA ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTE- Smjesa sadrži 16% proteina. Zadovoljava povećane potrebe rasplodnih životinja u periodu intenzivnog iskorištavanja.
 • SUPERKONCENTRAT ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 35%- koristi se za izradu krmnih smjesa za tovne svinje iznad 30 kg tjelesne težine. Za svinje u tovu do 60 kg tjelesne težine miješa se 30% superkoncentrata sa 70% kukuruzne prekrupe. Za svinje u tovu preko 60 kg tjelesne težine miješa se 25% superkoncentrata sa 75% kukuruzne prekrupe. Tako pripremljena smjesa se daje u suhom stanju ili navlažena neposredno prije upotrebe.
 • SUPERKONCENTRAT ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE 40%- superkoncentrat je bogat bjelančevinama, mineralima i vitaminima i služi kao nadopuna osnovnim zrnatim krmivima (kukuruzu, ječmu) -omjer superkoncentrata i žitarica 25% : 75% kod lakih tovljenika (25 kg), te 10 : 90 pri završetku tova -daje u suhom stanju ili navlažena neposredno prije upotrebe.
 • GROVERIN- mješavina visokoprobavljivih bjelančevina, aminokiselina, minerala, vitamina i enzima. Služi za “kućnu” pripremu startera za prasad, po sistemu GROVERIN + žitarice + sojina sačma, od odbijanja do 25 kg tjelesne mase. Pakiranje 10 kg. Udio u smjesi 10%.
 • TOVERIN- mješavina minerala, vitamina, aminokiselina i enzima. Koristi se za pripravu krmnih smjesa za tovne svinje i svinje u uzgoju (od 25 do 110 kg težine). Pakiranje je od 10 kg. Udio u smjesi 3-2,5 %.

Cilj je svakog tova da se od uzgojene životinje dobije najkvalitetnije meso koje će biti idealne kvalitete za svakodnevnu uporabu ili za preradu. Uglavnom je zahtjev da meso ne bude odviše masno odnosno da ima nešto tanji sloj masnoće.

 
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*